اخبار برگزیده

دلجویی و دلبری

دیروز بش گفتم دوست دارم ببینمت البته اگه برنامت جور باشه.
بعد گفتش راستش سرم خیلی شلوغ خبر میدم. بعد پرسید تا کی هستی و اینا...خلاصه گفت اگه تونستم 6:30 میام جای همیشگی...من که دیرتز از 6:30 رسیدم و اون خبر نداد و جواب تلفنم هم نداد...
یکم ناراحت شدم البته رفتم دنبال کارهای خودم...تا 9 شب زنگ زد. وسط خیابون بود..گفت تازه از شرکت در اومدم..فردا دمو داریم..یه ذره بهتر شده بود ولی بنظرم باز اکی نبود. 
تا صبح خودم بش pm دادم و بنظرم حالش بهتره
اینکه چطور ناز کنی و چطور دلبری خیلی مهم...خیلی!

دلجویی و دلبری

دلجویی و دلبری

دلجویی و دلبری

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها